NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ETSI EN 301489-35-V1.1.2 (875101)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 35: Specifické požadavky na aktivní zdravotnické implantáty nízkého výkonu (LP-AMI) pracující v pásmech 2483,5 MHz až 2500 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.6.2014

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN ETSI EN 301489-35-V1.1.2
: 875101
: 95351
: 1.6.2014
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ETSI EN 301489-35-V1.1.2 (875101):

V1.1.2 Tato norma, spolu s EN 301 489-1 V1.9.2:2011, pokrývá posuzování všech rádiových sestav vysílač/přijímač spojených s aktivními zdravotnickými implantáty nízkého výkonu (LP-AMI) a přidružených periferních zařízení, pokud jde o elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). Zahrnuje požadavky na EMC pro rádiové funkce LP-AMI a přidružená periferní zařízení (LP-AMI-P). Technické specifikace vztahující se na anténní vstup/výstup a emise ze vstupu/výstupu krytem rádiového systému LP-AMI a přidružených periferních zařízení (LP-AMI-P) nejsou v této normě zahrnuty. Tyto technické specifikace lze nalézt v příslušných normách výrobků pro efektivní využívání rádiového spektra. Tato norma specifikuje použitelné zkušební podmínky, posuzování funkčnosti a funkční kritéria pro LP-AMI a přidružená periferní zařízení (LP-AMI-P). Definice typů LP-AMI a LP-AMI-P pokrytých touto normou jsou uvedeny v příloze A. V případě rozdílů (například ohledně zvláštních podmínek, definic, zkratek) mezi touto normou a EN 301 489-1 V1.9.2:2011 mají přednost ustanovení této normy. Klasifikace prostředí a požadavky na emise a odolnost použité v této normě jsou v souladu s EN 301 489-1 V1.9.2:2011, s výjimkou všech zvláštních podmínek obsažených v této normě