NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ETSI EN 301489-2-V1.3.1 (875101)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 2: Specifické podmínky pro zařízení rádiového pagingu.

NORMA vydána dne 1.7.2003

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN ETSI EN 301489-2-V1.3.1
: 875101
: 67520
: 1.7.2003
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ETSI EN 301489-2-V1.3.1 (875101):

V1.3.1 Tato norma spolu s EN 301 489-1 [1] pokrývá posuzování zařízení pagingu (přijímače, vysílače a kombinovaná zařízení) a související přidružená zařízení, pokud jde o elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). Technické specifikace vztahující se na anténní vstup/výstup a emise krytem zařízení pagingu nejsou v této normě zahrnuty. Tyto technické specifikace lze nalézt v příslušných normách výrobků pro efektivní využívání rádiového spektra. Tato norma specifikuje použitelné zkušební podmínky, posuzování funkce a funkční kritéria pro zařízení pagingu a související přidružená zařízení. Příklady zařízení pagingu jsou uvedeny v příloze A.