NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ETSI EN 301489-14-V1.2.1 (875101)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 14: Specifické podmínky pro analogové a digitální zemské vysílače služby televizního vysílání.

NORMA vydána dne 1.5.2004

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN ETSI EN 301489-14-V1.2.1
: 875101
: 69903
: 1.5.2004
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ETSI EN 301489-14-V1.2.1 (875101):

V1.2.1 Tato norma obsahuje posuzování elektromagnetické kompatibility (EMC). analogových a digitálních vysílačů, budičů a jakýchkoli s nimi souvisejících přidružených zařízení určených pro služby televizního vysílání. Specifikuje vhodné zkušební podmínky, posuzování funkce a funkční kritéria.