NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ETSI EN 301489-1-V1.4.1 (875101)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky.

NORMA vydána dne 1.8.2003

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN ETSI EN 301489-1-V1.4.1
: 875101
: 67968
: 1.8.2003
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ETSI EN 301489-1-V1.4.1 (875101):

V1.4.1 Tato norma obsahuje společné požadavky na radiokomunikační zařízení a související přidružená zařízení, pokud jde o elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). Spolu s částí vztahující se k výrobku, specifikuje použitelné zkoušky EMC, metody měření, meze a funkční kritéria pro rádiová zařízení a související přidružená zařízení.