NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ETSI EN 301357-2-V1.3.1 (875097)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrová zvuková zařízení v rozsahu 25 MHz až 2000 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.

NORMA vydána dne 1.5.2007

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN ETSI EN 301357-2-V1.3.1
: 875097
: 78333
: 1.5.2007
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ETSI EN 301357-2-V1.3.1 (875097):

V1.3.1 Norma zahrnuje bezšňůrová zvuková zařízení pokládaná podle definice za zařízení s krátkým dosahem. - tato norma platí pro bezšňůrové zvukové uživatelské radiomikrofony, příposlechová zařízení používající buď analogovou modulaci s šířkou pásma 300 kHz; nebo - 300 kHz, 600 kHz; nebo - digitální modulaci FDMA 1 200 kHz; a - LPD v pásmu II (zařízení nízkého výkonu) používající šířku pásma 200 kHz a analogovou modulaci. Kmitočtová pásma pro tato zařízení se mohou mezi jednotlivými zeměmi lišit podle specifikace v jejich národních předpisech. Všechna zařízení jsou určena k používání s vestavěnými anténami. Typy zařízení zahrnutých v této normě jsou následující: - bezšňůrové náhlavní soupravy; - bezšňůrové reproduktory; - uživatelské radiomikrofony; - příposlechová zařízení; - bezšňůrová zařízení ve vozidlech; - osobní bezšňůrová zařízení; - širokopásmové vícekanálové zvukové systémy; - LPD v pásmu II