NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ETSI EN 301357-1-V1.3.1 (875097)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrová zvuková zařízení v rozsahu 25 MHz až 2000 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody zkoušek.

NORMA vydána dne 1.5.2007

Česky -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN ETSI EN 301357-1-V1.3.1
: 875097
: 78334
: 1.5.2007
: 52
: 156 g (0.34 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ETSI EN 301357-1-V1.3.1 (875097):

V1.3.1 Norma platí pro bezšňůrové zvukové uživatelské radiomikrofony a příposlechová zařízení používající buď analogovou modulaci s šířkou pásma 300 kHz, nebo: - digitální modulaci FDMA 300 kHz, 600 kHz nebo 1 200 kHz; a - LPD (zařízení nízkého výkonu) v pásmu II, používající šířku pásma 200 kHz a analogovou modulaci. Kmitočtová pásma pro tato zařízení se mohou mezi jednotlivými zeměmi lišit podle specifikace v jejich národních předpisech. Všechna zařízení jsou určena k používání s vestavěnými anténami. Uživatelská zvuková zařízení určená pro zvukový a hlasový provoz pod 50 MHz a používající úzkopásmovou modulaci se posuzují a zkoušejí podle EN 300 220 [6]. Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) jsou zahrnuty v EN 301 489-9 [13]. Typy zařízení zahrnutých v této normě jsou následující: - bezšňůrové náhlavní soupravy; - bezšňůrové reproduktory; - uživatelské radiomikrofony; - příposlechová zařízení; - bezšňůrová zařízení ve vozidlech; - osobní bezšňůrová zařízení; - širokopásmové vícekanálové zvukové systémy; - LPD v pásmu II