NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ETSI EN 300433-2-V1.3.1 (875033)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení pracující v občanském pásmu (CB) - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.12.2011

Anglicky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN ETSI EN 300433-2-V1.3.1
: 875033
: 89659
: 1.12.2011
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN