NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ETSI EN 300113-2-V1.2.1 (875005)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.

NORMA vydána dne 1.5.2003

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN ETSI EN 300113-2-V1.2.1
: 875005
: 67061
: 1.5.2003
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ETSI EN 300113-2-V1.2.1 (875005):

V1.2.1 Tato norma platí buď pro systémy s úhlovou modulací s konstantní obálkou nebo systémy s modulací s proměnnou obálkou pro použití v pozemní pohyblivé službě při použití dosažitelné šířky pásma, pracující na rádiových kmitočtech mezi 30 MHz a 1 GHz, s odstupem kanálů 12,5 kHz, 20 kHz a 25 kHz, určených pro přenos dat. Vztahuje se na digitální a kombinovaná analogová a digitální rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším anténním konektorem určená pro přenos dat a/nebo hovoru.