NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ES 59008-4-3 (358759)

Požadavky na data pro polovodičový čip - Část 4-3: Specifické požadavky a doporučení - Tepelné (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.9.2003

Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN ES 59008-4-3
: 358759
: 68384
: NEPLATNÁ
: 1.9.2003
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN