NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 9934-3 (015046)

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Část 3: Přístroje.

NORMA vydána dne 1.2.2016

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 9934-3
: 015046
: 99247
: 1.2.2016
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 9934-3 (015046):

Tato část souboru norem ISO 9934 popisuje tři typy zařízení pro magnetické práškové zkoušení: - ruční nebo mobilní přístroje; - stacionární přístroje; - specializované zkušební systémy pro kontinuální zkoušení součástí zahrnující řadu zkušebních stanovišť umístěných do posloupnosti výrobní linky. Popisuje rovněž vybavení pro magnetování, odmagnetování, osvětlení, měření a monitorování. Tato část ISO 9934 specifikuje vlastnosti, které mají být poskytnuty dodavatelem zařízení, minimální požadavky pro používání a metody měření určitých parametrů. Pokud je to vhodné, jsou zde uvedeny požadavky na měření, kalibraci a provozní kontroly