NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 9934-2 (015046)

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Část 2: Zkušební prostředky.

NORMA vydána dne 1.2.2016

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 9934-2
: 015046
: 99246
: 1.2.2016
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 9934-2 (015046):

Tato část souboru norem ISO 9934 specifikuje významné vlastnosti přípravků pro zkoušení magnetickou práškovou metodou (včetně magnetické suspenze, prášku, nosné kapaliny, kontrastních pomocných nátěrů) a metody pro kontrolu jejích vlastností