NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 9914 (195205)

Optika a optické přístroje - Kontaktní čočky - Stanovení indexu lomu materiálu kontaktních čoček (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.1.1998

Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 9914
: 195205
: 51252
: NEPLATNÁ
: 1.1.1998
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN