NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 9902-5:2002/A1 (810112)

Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 5: Stroje pro přípravu tkaní a pletení.

NORMA vydána dne 1.10.2009

Česky -
Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 9902-5:2002/A1
: 810112
: 84358
: Změna
: 1.10.2009
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN