NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 9773:1999/A1 (640754)

Stanovení hořlavosti tenkých ohebných vzorků při působení malého plamene jako zdroje zapálení (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.5.2004

Anglicky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 9773:1999/A1
: 640754
: 69442
: Změna
: 1.5.2004
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN