NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 9712 (015004)

Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.9.2022

Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 9712
: 015004
: 514918
: NEPLATNÁ
: 1.9.2022
: 60
: 180 g (0.40 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN