NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 9712 (015004)

Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT.

NORMA vydána dne 1.2.2013

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 9712
: 015004
: 92203
: 1.2.2013
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 9712 (015004):

Tato mezinárodní norma zavádí zásady pro kvalifikaci a certifikaci pracovníků, kteří provádějí nedestruktivní zkoušení (NDT) v průmyslu. V normě jsou stanoveny odpovědnosti: 1. certifikačního orgánu 2. zkušebního střediska 3. zaměstnavatele 4. uchazeče o certifikaci Norma určuje: 1. kvalifikační stupně odborné způsobilosti 2. požadavky na školení, průmyslovou praxi a kvalifikační zkoušku 3. způsob certifikace a recertifikac