NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 9454-1 (050046)

Tavidla pro měkké pájení - Klasifikace a požadavky - Část 1: Klasifikace, označování a balení.

NORMA vydána dne 1.10.2018

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 9454-1
: 050046
: 505889
: 1.10.2018
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 9454-1 (050046):

Tato část ISO 9454-1 specifikuje číselný systém pro klasifikaci tavidel, zamýšlených pro použití pro měkké pájky, podle jejich aktivních složek, společně s požadavky na označování a balení