NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 9295 (011653)

Akustika - Určování hladin vysokofrekvenčního akustického výkonu vyzařovaného stroji a zařízeními.

NORMA vydána dne 1.11.2015

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 9295
: 011653
: 98746
: 1.11.2015
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 9295 (011653):

Tato mezinárodní norma stanovuje čtyři metody pro určování hladin akustického výkonu vysokofrekvenčního hluku vyzařovaného stroji a zařízeními ve frekvenčním pásmu pokrytém oktávovým pásmem se střední frekvencí 16 kHz, které zahrnuje frekvence od 11,2 kHz do 22,4 kHz. Tyto metody jsou doplňkové k metodám popsaným v ISO 3741 a ISO 3744. První tři metody jsou založeny na technice dozvukové zkušební místnosti. Čtvrtá metoda využívá volné pole nad odrazivou rovinou. Zkušební podmínky, které předepisují instalaci a provoz zařízení jsou stejné jako v ISO 3741 a ISO 3744, jsou-li použitelné