NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 9241-303 (833582)

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 303: Požadavky na elektronické zobrazovací displeje (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.5.2009

Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 9241-303
: 833582
: 83165
: NEPLATNÁ
: 1.5.2009
: 60
: 180 g (0.40 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN