NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 9241-151 (833582)

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 151: Pokyny pro vytváření uživatelského rozhraní www (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.1.2009

Anglicky -
Tištěné (515.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 9241-151
: 833582
: 81642
: 1.1.2009
: 64
: 192 g (0.42 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN