NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 9173-1 (856061)

Stomatologie - Extrakční kleště - Část 1: Všeobecné požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.11.2006

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 9173-1
: 856061
: 76569
: NEPLATNÁ
: 1.11.2006
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN