NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 9017 (051127)

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška rozlomením.

NORMA vydána dne 1.3.2014

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 9017
: 051127
: 94844
: NEPLATNÁ
: 1.3.2014
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN