NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 9015-2 (051134)

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušení tvrdosti - Část 2: Zkoušení mikrotvrdosti svarových spojů.

NORMA vydána dne 1.10.2018

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 9015-2
: 051134
: 505901
: 1.10.2018
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 9015-2 (051134):

Tato část ISO 9015 specifikuje zkoušení mikrotvrdosti na příčných řezech svarových spojů kovových materiálů s vysokými gradienty tvrdosti. Odpovídá zkouškám tvrdosti podle Vickerse podle ISO 6507-1, obvykle se zkušebním zatížením 0,98 N nebo menším než 49 N (HV 0,1 nebo menším než HV 5). POZNÁMKA: Zkoušení zabezpečuje, že je stanovena nejvyšší a/nebo nejnižší tvrdosti obou mateřských materiálů (v případě různých materiálů obou mateřských materiálů) a svarového kovu. Tato část ISO 9015 nezahrnuje zkoušení tvrdosti svarů při zatíženích 49,03 N a vyšším, pro které platí ISO 9015-1. Tato část ISO 9015 neplatí pro zkoušení tvrdosti podle Vickerse odporových bodových svarů a švových svarů, pro které platí ISO 14271. Tato část ISO 9015 neplatí pro zkoušení tvrdosti velmi úzkých svarů, například typicky provedených laserovým nebo elektronovým svařováním, pro které platí ISO 22826