NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 9004 (010324)

Management kvality - Kvalita organizace - Návod k dosažení udržitelného úspěchu.

NORMA vydána dne 1.2.2019

Česky -
Tištěné (749.00 CZK)

:

: ČSN EN ISO 9004
: 010324
: 506914
: 1.2.2019
: 112
: 367 g (0.81 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 9004 (010324):

Norma obsahuje návod k posilování schopnosti organizace dosahovat udržitelného úspěchu. Tento návod je v souladu se zásadami managementu kvality uvedenými v ISO 9000:2015. Obsahuje nástroj sebehodnocení, kterým lze přezkoumat, v jakém rozsahu organizace přijala uvedené myšlenky