NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 9000 (010300)

Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník.

NORMA vydána dne 1.3.2016

Česky -
Tištěné (698.50 CZK)

:

: ČSN EN ISO 9000
: 010300
: 99600
: 1.3.2016
: 88
: 295 g (0.65 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 9000 (010300):

Tato mezinárodní norma popisuje základní pojmy a zásady managementu kvality, které jsou všeobecně použitelné pro organizace, které usilují o udržitelný úspěch prostřednictvím zavedení systému managementu kvality, pro zákazníky, kteří usilují o získání důvěry ve schopnost organizace trvale poskytovat produkty a služby vyhovující jejich požadavkům, pro organizace, které usilují o získání důvěry v jejich dodavatelském řetězci, že požadavky na produkt a službu budou splněny, pro organizace a zainteresované strany, které usilují o zlepšení komunikace prostřednictvím společného porozumění slovní zásobě používané v managementu kvality, pro organizace provádějící posuzování shody podle požadavků ISO 9001, pro poskytovatele výcviku/školení, posuzování nebo poradenství v managementu kvality, pro zpracovatele příslušných norem. Tato mezinárodní norma specifikuje termíny a definice, které platí pro všechny normy managementu kvality a systému managementu kvality, které vypracovala ISO/TC 176