NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 8980-2 (195105)

Oční optika - Dokončené nezabroušené brýlové čočky - Část 2: Požadavky na čočky s progresivní lámavostí (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.8.2004

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 8980-2
: 195105
: 70455
: NEPLATNÁ
: 1.8.2004
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN