NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 898-2 (021005)

Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 2: Matice se specifikovanými třídami pevnosti - Hrubá a jemná rozteč.

NORMA vydána dne 1.11.2012

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 898-2
: 021005
: 91719
: 1.11.2012
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 898-2 (021005):

Tato část ISO 898 specifikuje mechanické a fyzikální vlastnosti matic s hrubou a jemnou roztečí, vyrobených z uhlíkové a legované oceli, když jsou zkoušeny při teplotě okolí od 10 C do 35 C Matice vyhovující požadavkům této části ISO 898 jsou hodnoceny v teplotním rozsahu okolí. Při zvýšených a/nebo snížených teplotách si nemohou udržet specifikované mechanické a fyzikální vlastnosti. POZNÁMKA 1- Matice vyhovující požadavkům této části ISO 898 mohou být používány v aplikacích při teplotách od -50 °C do +150 °C. Uživatelé by měli brát v úvahu zkoušené spojovací součásti z materiálů zkoušených mimo rámec teplot od -50 °C do +150 °C a nad maximální teplotu +300 °C k stanovení vhodného výběru pro aplikace. POZNÁMKA 2- Informace pro výběr a použití ocelí při nižších a zvýšených teplotách jsou uvedeny například v EN 10269, ASTM F2281 a v ASTM A320/A320M. Tato část ISO 898 platí pro matice: a) vyrobené z uhlíkové nebo legované oceli; b) se závitem s hrubou roztečí M5 <= D <= M39 a jemnou roztečí M8×1 <= D <= M39×3; c) s trojúhelníkovým závitem ISO v souladu s ISO 68-1; d) s kombinacemi průměr/rozteč v souladu s ISO 261 a ISO 262; e) se specifikovanou třídou pevnosti, zahrnující zkušební zatížení; f) s rozdílnými druhy matic: nízké matice, běžné matice a vysoké matice; g) s minimální výškou m >= 0,45D; h) s minimálním vnějším průměrem nebo rozměrem pro klíč s >= 1,45D (viz přílohu A); i) pro spojení se šrouby s mechanickými vlastnostmi v souladu s ISO 898-1. Pro žárově pozinkované matice viz ISO 10684. Tato část ISO 898 nespecifikuje požadavky na vlastnosti jako: - schopnost samojištění (viz ISO 2320); - točivý moment/upínací síla (viz ISO 16047 zkušební metoda); - svařitelnost; - korozní odolnost