NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 8871-2 (855226)

Díly z elastomerů pro prostředky pro parenterální a farmaceutické použití - Část 2: Indikace a charakterizace (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.4.2005

Anglicky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 8871-2
: 855226
: 72073
: 1.4.2005
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN