NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 8826-1 (013222)

Technické výkresy - Valivá ložiska - Část 1: Schematické zobrazování. Obecné zásady (ISO 8826-1: 1989).

NORMA vydána dne 1.11.1996

Česky -
Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 8826-1
: 013222
: 20260
: 1.11.1996
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 8826-1 (013222):

Norma stanoví pravidla obecného schematického zobrazování valivých ložisek. Tohoto zobrazování se používá tehdy, není-li nutné zobrazit přesný tvar a podrobnosti valivých ložisek např. na výkresech sestavení. Norma nahrazuje kapitolu 2 ČSN 01 3222 z 19.5.1981