NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 8742 (022175)

Rýhované kolíky - Rýhování střední třetiny délky.

NORMA vydána dne 1.2.1999

Česky -
Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 8742
: 022175
: 54749
: 1.2.1999
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 8742 (022175):

Tato mezinárodní norma popisuje vlastnosti rýhovaných kolíků s rýhováním střední třetiny délky z oceli nebo austenitické korozivzdorné oceli, se třemi rovnoměrně rozdělenými podélnými rýhami na vnějším povrchu. Rýhované kolíky mají jmenovité rozměry d1 od 1,5 mm do 25 mm. Rozmístění materiálu jednotlivých rýh rýhovaného kolíku, které je omezeno průměrem rýhování d2 větším než jmenovitý průměr d1, umožní vytvořit tvarové spojení pokud je rýhovaný kolík nalisován do vrtané díry jejíž průměr se rovná jmenovitému průměru d1 (viz kapitola 4)