NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 868 (640624)

Plasty a ebonit - Stanovení tvrdosti vtlačováním hrotu tvrdoměru (tvrdost Shore).

NORMA vydána dne 1.10.2003

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 868
: 640624
: 68533
: 1.10.2003
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 868 (640624):

Norma specifikuje metodu Shore pro stanovení tvrdosti plastů a ebonitu vtlačováním hrotu tvrdoměru typu A (pro měkčí materiály) a typu D (pro tvrdší materiály). Metoda umožňuje měřit tvrdost na počátku vtlačování hrotu nebo po uplynutí stanovené doby, nebo obojí. Metoda je vhodná především pro účely kontroly jakosti. Při zkoušce je měřena hloubka vtlačení specifikovaného hrotu do vzorku materiálu za definovaných podmínek. Hodnota tvrdosti je nepřímo úměrná hloubce vtlačení hrotu, dále závisí na modulu pružnosti a na viskoelastických vlastnostech materiálu. Tvrdost se vypočítá jako poměr zatížení a plochy vtlačení. Tloušťka zkušebního tělesa musí být minimálně 4 mm, lze použít vrstvená tělesa.