NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 8560 (013420)

Technické výkresy - Stavební výkresy - Zobrazování modulových rozměrů, přímek a mřížek.

NORMA vydána dne 1.3.2021

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 8560
: 013420
: 512144
: 1.3.2021
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 8560 (013420):

Norma ČSN EN ISO 8560 stanovuje pravidla zobrazování modulových rozměrů, přímek a mřížek na stavebních výkresech. Základním modulem M je 100 mm. Modulové rozměry se používají obecně v projektových výkresech, ale mohou se použít v prováděcích výkresech určených pro výrobu, orientaci polohy a umístění