NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 8504-2 (038224)

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody přípravy povrchu - Část 2: Otryskávání.

NORMA vydána dne 1.1.2002

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 8504-2
: 038224
: 63529
: NEPLATNÁ
: 1.1.2002
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN