NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 8503-2 (038223)

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 2: Hodnocení profilu povrchu otryskané oceli komparátorem.

NORMA vydána dne 1.12.1996

Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 8503-2
: 038223
: 20786
: NEPLATNÁ
: 1.12.1996
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN