NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 8502-11 (038222)

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 11: Provozní metoda pro turbidimetrické stanovení ve vodě rozpustných síranů.

NORMA vydána dne 1.12.2006

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 8502-11
: 038222
: 77375
: 1.12.2006
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 8502-11 (038222):

vodě rozpustné sírany jsou odstraněny vodou z ocelového povrchu Breslovou metodou (viz ISO 8502-6). Pro vytvoření koloidního roztoku Ba SO4 se do roztoku s extrahovanými sírany přidá srážecí činidlo, Ba(NO3)2 nebo BaCl2, a flokulační činidlo. Spektrální absorbance disperze závisí na obsahu síranů a používá se pro stanovení hmotnostní koncentrace extrahovaných rozpustných síranů.