NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 8230-3 (819504)

Bezpečnostní požadavky na chemicky čisticí stroje - Část 3: Stroje používající hořlavá rozpouštědla.

NORMA vydána dne 1.4.2009

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 8230-3
: 819504
: 83042
: 1.4.2009
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 8230-3 (819504):

Tato část ISO 8230 specifikuje bezpečnostní požadavky na chemicky čisticí stroje, které používají hořlavé rozpouštědlo (CS - combustible solvent), jako jejich čisticí médium. Norma se používá pro stroje v rozsahu předmětu normy ISO 8230-1, jsou-li používány tak, jak je předpokládáno a za podmínek nesprávného použití, které mohou být rozumně předvídány výrobcem. Tato část ISO 8230, ve spojení s ISO 8230-1, se zabývá všemi významnými nebezpečími, významnými nebezpečnými situacemi a významnými nebezpečnými událostmi, které byly identifikovány jako významná pro tyto typy strojů zahrnutých v této části ISO 8230 a které vyžadují specifickou činnost konstruktéra nebo výrobce k vyloučení nebo snížení rizika. Norma se zabývá následujícími významnými nebezpečími, která jsou specifická při používání hořlavého rozpouštědla (CS): - nebezpečí, která se týkají celého chemicky čisticího stroje (elektrická nebezpečí, nebezpečí výbuchu); - nebezpečí, která se týkají stroje (emise hořlavého rozpouštědla, nebezpečí výbuchu během fáze čištění, nebezpečí výbuchu během fáze sušení); - nebezpečí, která se týkají destilačního zařízení (emise hořlavého rozpouštědla, nebezpečí výbuchu). Tato část ISO 8230 platí pro stroje vyrobené po datu vydání této normy.