NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 8178-5 (090868)

Pístové spalovací motory - Měření emisí výfukových plynů - Část 5: Zkušební paliva.

NORMA vydána dne 1.2.1999

Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 8178-5
: 090868
: 53559
: NEPLATNÁ
: 1.2.1999
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN