NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 8178-4 (090868)

Pístové spalovací motory - Měření emisí výfukových plynů - Část 4: Zkušební cykly pro různá použití motoru.

NORMA vydána dne 1.11.1997

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 8178-4
: 090868
: 50591
: NEPLATNÁ
: 1.11.1997
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN