NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 80000-8 (011300)

Veličiny a jednotky - Část 8: Akustika.

NORMA vydána dne 1.1.2021

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 80000-8
: 011300
: 511649
: 1.1.2021
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 80000-8 (011300):

Tento dokument uvádí názvy, značky, definice a jednotky pro veličiny užívané v akustice. Podle potřeby jsou rovněž uvedeni převodní činitelé