NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 80000-5 (011300)

Veličiny a jednotky - Část 5: Termodynamika.

NORMA vydána dne 1.12.2020

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 80000-5
: 011300
: 511188
: 1.12.2020
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 80000-5 (011300):

Tento dokument uvádí názvy, značky, definice a jednotky pro termodynamické veličiny. Podle potřeby jsou rovněž uvedeni převodní činitelé