NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 80000-3 (011300)

Veličiny a jednotky - Část 3: Prostor a čas.

NORMA vydána dne 1.4.2021

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 80000-3
: 011300
: 511712
: 1.4.2021
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 80000-3 (011300):

Tento dokument uvádí názvy, značky, definice a jednotky pro veličiny prostoru a času. Podle potřeby jsou rovněž uvedeny převodní činitele