NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 80000-2 (011300)

Veličiny a jednotky - Část 2: Matematické znaky a značky užívané v přírodních vědách a technice (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.3.2020

Anglicky -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 80000-2
: 011300
: 509178
: 1.3.2020
: 52
: 156 g (0.34 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 80000-2 (011300):

This document specifies mathematical symbols, explains their meanings, and gives verbal equivalents and applications. This document is intended mainly for use in the natural sciences and technology, but also applies to other areas where mathematics is used