NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 80000-11 (011300)

Veličiny a jednotky - Část 11: Charakteristická čísla.

NORMA vydána dne 1.4.2021

Česky -
Tištěné (515.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 80000-11
: 011300
: 511711
: 1.4.2021
: 64
: 192 g (0.42 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 80000-11 (011300):

Tento dokument uvádí názvy, značky a definice pro charateristická čísla užívaná při popisu transportních a přenosových jevů. Protože množství charakteristických čísel je ohromné a jejich použití v technice a vědě není jednotné, je jich v tomto dokumentu uvedeno jen malé množství, přičemž byla zahrnuta podle toho, jak běžně se používají