NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 80000-11 (011300)

Veličiny a jednotky - Část 11: Podobnostní čísla.

NORMA vydána dne 1.10.2013

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 80000-11
: 011300
: 94019
: 1.10.2013
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 80000-11 (011300):

uvádí názvy, značky a definice pro podobnostní čísla užívaná v popisu přenosových jevů