NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 7971-3 (461013)

Obiloviny - Stanovení objemové hmotnosti zvané "hektolitrová váha" - Část 3: Rutinní metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.9.2019

Anglicky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 7971-3
: 461013
: 507624
: 1.9.2019
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 7971-3 (461013):

This document specifies a routine method for the determination of bulk density, called "mass per hectolitre", of cereals as grain using manual or automatic, mechanical, electric or electronic mass per hectolitre measuring instruments. NOTE - Further details of the measuring instruments are specified in ISO 7971-2:2019, 6.4