NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 7971-2 (461013)

Obiloviny - Stanovení objemové hmotnosti zvané "hektolitrová váha" - Část 2: Metoda sledovatelnosti pro měřicí přístroje k ověření přístroje podle mezinárodního standardu (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.9.2019

Anglicky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 7971-2
: 461013
: 507623
: 1.9.2019
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 7971-2 (461013):

This document specifies a test method for ensuring the traceability of bulk density, called "mass per hectolitre", measuring instruments through reference to standard measurement instruments. The mass per hectolitre is of commercial importance for grain cereals. Several types of instruments with varying performances exist for measuring it. This document also specifies the performances required of national standards instruments, secondary standards instruments, and measuring instruments used in laboratories or in collection or storage silos