NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 7823-1 (643414)

Plasty - Desky z polymethylmethakrylátu - Typy, rozměry a charakteristiky - Část 1: Lité desky.

NORMA vydána dne 1.2.2004

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 7823-1
: 643414
: 69570
: 1.2.2004
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 7823-1 (643414):

Tato část ISO 7823 specifikuje požadavky na nemodifikované rovinné polymetylmethakrylátové (PMMA) lité desky (tabule) pro všeobecné použití. Desky mohou být bezbarvé nebo barevné, mohou být průhledné, průsvitné nebo neprůhledné. Tato část ISO 7823 platí pro desky o rozsahu tlouštěk od 1,5 mm do 25 mm.