NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 7779 (011652)

Akustika - Měření hluku šířeného vzduchem vyzařovaného zařízeními informační technologie a telekomunikací.

NORMA vydána dne 1.8.2002

Tištěné (515.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 7779
: 011652
: 64869
: NEPLATNÁ
: 1.8.2002
: 68
: 204 g (0.45 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN