NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 7765-1 (646003)

Plastové folie a tenké desky - Stanovení rázové houževnatosti metodou padajícího tlouku - Část 1: Stupňovitá metoda.

NORMA vydána dne 1.3.2005

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 7765-1
: 646003
: 72383
: 1.3.2005
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 7765-1 (646003):

Tato část normy specifikuje metodu pro stanovení energie, která způsobí porušení 50% zkušebních těles odebraných z plastové folie a desky s tloušťkou menší než 1 mm za definovaných podmínek rázu volně padajícího tlouku z definované výšky.