NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 7623 (260395)

Dopravní pásy s ocelovým kordem - Zkouška soudržnosti mezi lany a středovou vrstvou - Zkouška v původním stavu a po tepelné úpravě (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.8.1998

Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 7623
: 260395
: 53027
: NEPLATNÁ
: 1.8.1998
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN